Povrat i zamjena

REKLAMACIJE I PRIGOVORI
U skladu s važećim Zakonom o obveznim odnosima i važećim Zakonom o zaštiti potrošača, reklamacije vezane za materijalne nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte na adrese:
e-mail: reklamacije@rodea.hr
Rodea d.o.o.
Kralja Zvonimira 14,
HR 21000 Split


Prodavatelj je dužan kupcu prodati proizvod bez nedostataka. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda. Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari.

RJEŠAVANJE SPOROVA
Na sve što nije regulirano ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Sve sporove iz ovog ugovora, ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Splitu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor (npr. ugovor o kupnji pojedinog proizvoda) ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma zaprimanja proizvoda, uz dostavu računa u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte. Ugovor možete raskinuti koristeći dolje navedeni obrazac. Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite ovdje. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati mailom na reklamacije@rodea.hr ili poštom na:
Rodea d.o.o.
Kralja Zvonimira 14,
HR 21000 Split

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji se izvršila uplata, ako je plaćeno karticom, novac će biti vraćen na karticu. Prilikom povrata naručenog artikla kupac snosi trošak povrata. Povrat je moguć samo ako artikl nije nošen i ako je u čistom i urednom stanju. Artikl treba vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži i zapakiranog u dodatnu ambalažu za transport. Ako se radi o Click&Collect narudžbi, kupac je dužan osigurati dodatnu ambalažu koja oće osigurati da artikl za povrat neoštećen stigne u Rodea d.o.o. Stanje vraćenog artikla isključivo je odgovornost kupca. Djelatnici kurirske službe nisu nužno upoznati s pravilima i procedurama tvrtke Rodea d.o.o., već se kupci moraju držati uputa navedenih na našim stranicama te na Obrascu za povrat. U slučaju povrata, ne refundiramo trošak dostave (poštarine), ako je naplaćena prilikom narudžbe.

Napominjemo da je kurirskoj službi potrebno okvirno 3 radna dana za prijevoz paketa u svakom smjeru te molimo za strpljenje dok obradimo tvoj zahtjev za povrat.
Ostale uvjete uporabe Rodea webshopa možeš pronaći na linku www.rodea.hr.

ZAVRŠNE ODREDBE
U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim pravilima, koriste se općenito važeće odredbe hrvatskih zakona, posebno Zakon o obveznim odnosima, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača i ostale relevantne odredbe važećih zakona. Ako potrošač ima određena prava propisana prisilnim propisima Republike Hrvatske, ona mu ne mogu biti ukinuta ovim pravilima. 

{{getProductExtendedName(item)}} {{filterAttributeByName(item)}}
  • Dostupno: 1
{{item.FinalPriceToPay_print}}
{{item.Mpc_print}}
 
Dostava
{{basket.assumedDeliveryPrice_print}}
 
{{basket.responseMsg}}
Ukupno:  {{basket.Note}} {{basket.totalPrice}}