Obavijest o kolačićima

Prigodom korištenja ove internet stranice rodea.hr , Rodea d.o.o. može pohraniti određene informacije putem kolačića (”cookie”) na računalo korisnika i time omogućava Internet stranici da Vam prikaže informacije koje su prilagođene Vašim potrebama. Ovaj dokument pruža detaljne informacije o uporabi kolačića i sličnih tehnologija, metodama upravljanja kolačićima te kako se koriste unutar  internet stranica Rodea-e.

Što je to kolačić (cookie)?
Kolačić (cookie) je mala brojčano-slovčana datoteka koja se sprema na korisničko računalo u trenutku kad pristupite određenim internet stranicama. Kolačići omogućavaju internet stranici prepoznavanje interesa korisnika prema onome što je korisnik prilikom povratka na stranicu odabirao. Kolačić sam po sebi ne sadrži niti ne prikuplja podatke. Međutim, kad ga poslužitelj pripremi u kombinaciji s internet preglednikom, on može pomoći internet stranici da isporuči korisniku prilagođeniju uslugu – primjerice, pamćenjem prethodnih kupovina ili pojedinosti o računu. Kolačići se nalaze u memoriji Vašeg preglednika i svaki obično sadrži podatke kao što su npr. naziv poslužitelja s kojeg je kolačić poslan, vijek trajanja kolačića i vrijednost (obično slučajno generiran jedinstveni broj).

Kako možete onemogućiti kolačiće?
Ukoliko to želite, možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internet stranica, pa tako i stranica Rodea-e. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internet pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke svojeg internet preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem internet pregledniku odabirom izbornika za pomoć).

 

Politika privatnosti na internetu

Politikom privatnosti na internetu Rodea d.o.o. štiti privatnost svojih kupaca i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti na internetu Rodea transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu korištenja Internet stranice rodea.hr, odnosno u procesu prijave Korisnika i/ili primatelja obavijesti o novostima i akcijama iz Rodea (prijava za primanje newslettera). Rodea d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice rodea.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Svi djelatnici Rodea-e odgovorni su za poštivanje načela zaštite podataka.


Osobni podaci:
Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada:
Prema Uredbi, obrada znači – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje podataka:
Rodea d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje Vi upisuje i dostavljate svojom voljom. Podaci se prikupljaju kroz dostupne web forme za primanje obavijesti (newslettera) ili kroz kontakt s našim zaposlenicima. Podatke prikupljamo u svrhu uspostavljanja kontakta te ostale posebno navedene svrhe temeljem Vaše privole. Dio podataka prikupljamo automatski putem web kolačića o čemu više može pročitati u odjeljku web kolačići.

Web kolačići:
Na našim stranicama koristimo web kolačiće koji predstavljaju informacije postavljene na osobno računalo ili mobilni uređaj u trenutku kada pregledavate internetsku stranicu. Svrha im je  prilagoditi našu internetsku stranicu da Vam pruži najbolje iskustvo te da Vam posluži kao učinkovit izvor potrebnih informacija.

Čuvanje i zaštita:
Osobni podaci bit će pohranjeni i obrađivani sukladno Uredbi.  Rodea d.o.o. kontinuirano poduzima sve razumne tehničke i organizacijske mjere za očuvanje sigurnosti Vaših podataka te isto tražimo i od svih vanjskih izvršitelja. Pristup Vašim osobnim podacima je ograničen kako bi se spriječio neovlašteni pristup,izmjena ili zlouporaba.


Vaša prava:
Mi Vam osiguravamo uvjete kako biste – odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:

  • Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na vas, možemo od vas tražiti specifikaciju vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama obrađujemo.

  • Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

  • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

  • Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

  • Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

  • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska,
web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

  • Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica. Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:

– Preporučenim pismom
– Na e-mail adresu: info@rodea.hr

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva.
–  šaljete li nam zahtjev pismom ili e-mailom, molimo priložite čitljivu kopiju važeće osobne iskaznice, po potrebi i valjanu punomoć

Identifikacija je nužna zbog zaštite Vas kao vlasnika svojih osobnih podataka.

Izmjena  Izjave o privatnosti
Ovu Izjavu o privatnosti, Rodea d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na rodea-inoj Internet stranici. Zato Vas pozivamo  da povremeno pregledate ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu rodea.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici rodea.hr Nastavak uporabe Internetske stranice Rodea nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.
Kontakt:
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati poštom na adresu:
Rodea d.o.o.
Kralja Zvonimira 14
21000 Split
S naznakom „Zaštita podataka“

{{getProductExtendedName(item)}} {{filterAttributeByName(item)}}
  • Dostupno: 1
{{item.FinalPriceToPay_print}}
{{item.Mpc_print}}
 
Dostava
{{basket.assumedDeliveryPrice_print}}
 
{{basket.responseMsg}}
Ukupno:  {{basket.Note}} {{basket.totalPrice}}